Інші видатки (Виплата іменних стипендій ім. Г.І.Гутовського, О.М.Поля, В.Ф.Бизова, В.М.Гурова)

Заплановано на рік

0,0 тис. грн.

Виконано за рік

0,0 тис. грн.