Розробка схем та проектних рішень масового застосування

Заплановано на рік

100,0 тис. грн.

Виконано за рік

100,0 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Оплата послуг (крім комунальних) 100,0 100,0 100,00 100000.00 100000.00 100
Всього 100,0 100,0 100,00