Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Заплановано на рік

0,0 тис. грн.

Виконано за рік

0,0 тис. грн.