Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

Заплановано на рік

1 254,6 тис. грн.

Виконано за рік

446,8 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 61,1 61,1 100,00 61144.00 61143.95 100
2 Оплата послуг (крім комунальних) 383,5 381,3 99,43 383500.00 381346.18 99.43
3 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 810,0 4,4 0,54 810000.00 4354.17 0.54
Всього 1 254,6 446,8 35,61