Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Заплановано на рік

383,0 тис. грн.

Виконано за рік

383,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 383,0 383,0 100,00 383000.00 383000.00 100
Всього 383,0 383,0 100,00