Школи естетичного виховання дітей

Заплановано на рік

78 136,2 тис. грн.

Виконано за рік

78 135,4 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 60 940,9 60 940,9 100,00 60940911.00 60940885.81 100
2 Нарахування на оплату праці 13 272,8 13 272,8 100,00 13272801.00 13272798.02 100
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 15,9 15,9 100,00 15940.00 15940.00 100
4 Оплата послуг (крім комунальних) 1 185,3 1 185,3 100,00 1185300.00 1185296.12 100
5 Оплата теплопостачання 2 608,3 2 608,3 100,00 2608283.00 2608265.78 100
6 Оплата електроенергії 113,0 112,2 99,29 112971.00 112244.37 99.29
Всього 78 136,2 78 135,4 100,00