Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

Заплановано на рік

130 414,7 тис. грн.

Виконано за рік

125 606,5 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 80 615,5 80 574,6 99,95 80615465.00 80574642.67 99.95
2 Нарахування на оплату праці 17 885,5 17 842,1 99,76 17885489.00 17842067.37 99.76
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 094,0 1 981,2 94,61 2093993.00 1981239.24 94.61
4 Оплата послуг (крім комунальних) 25 137,2 21 420,3 85,21 25137191.00 21420270.15 85.21
5 Видатки на відрядження 306,0 301,3 98,46 306000.00 301330.86 98.46
6 Оплата теплопостачання 2 898,5 2 433,8 83,97 2898467.00 2433778.41 83.97
7 Оплата водопостачання та водовідведення 100,1 62,9 62,84 100074.00 62860.82 62.84
8 Оплата електроенергії 1 218,1 856,6 70,32 1218051.00 856597.68 70.32
9 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 45,0 30,9 68,67 44980.00 30864.00 68.67
10 Інші поточні видатки 115,0 102,9 89,48 115000.00 102895.90 89.48
Всього 130 414,7 125 606,5 96,31