Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунікації та інформатика

Заплановано на рік

541 360,9 тис. грн.

Виконано за рік

511 817,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Інші заходи у сфері електротранспорту 259 393,1 257 674,2 99,34 259393079.00 257674172.36 99.34
2 Утримання та розвиток інфраструктури доріг 266 000,0 239 434,8 90,01 266000000.00 239434780.80 90.01
3 Національна програма інформатизації 892,2 0,0 0,00 892200.00 0.00 0
4 Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій 10 083,1 10 083,1 100,00 10083100.00 10083100.00 100
5 Інші заходи у сфері автомобільного транспорту 4 992,5 4 624,9 92,64 4992500.00 4624939.00 92.64
Всього 541 360,9 511 817,0 94,54