Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Заплановано на рік

68 983,8 тис. грн.

Виконано за рік

68 429,8 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 37 977,1 37 875,5 99,73 37977088.00 37875542.90 99.73
2 Нарахування на оплату праці 8 400,0 8 383,2 99,80 8400042.00 8383150.74 99.8
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2 687,7 2 584,6 96,16 2687732.62 2584600.17 96.16
4 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 47,8 47,8 100,00 47787.76 47786.92 100
5 Продукти харчування 3 724,0 3 724,0 100,00 3724000.13 3723999.91 100
6 Оплата послуг (крім комунальних) 3 008,8 3 013,6 100,16 3008770.24 3013612.61 100.16
7 Видатки на відрядження 54,6 51,1 93,59 54632.82 51062.91 93.59
8 Оплата теплопостачання 8 212,4 8 188,6 99,71 8212363.00 8188569.34 99.71
9 Оплата водопостачання та водовідведення 81,2 76,3 93,97 81241.00 76314.97 93.97
10 Оплата електроенергії 1 544,2 1 469,4 95,16 1544200.36 1469419.66 95.16
11 Оплата природного газу 313,7 313,7 100,00 313655.00 313655.00 100
12 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 10,7 10,7 100,00 10725.00 10663.59 100
13 Інші виплати населенню 6,4 6,4 100,00 6368.00 6366.46 100
14 Інші поточні видатки 31,1 23,4 75,24 31074.87 23426.45 75.24
15 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1 372,4 1 371,5 99,93 1372449.00 1371473.00 99.93
16 Капітальний ремонт інших об'єктів 1 511,7 1 290,2 85,35 1511660.00 1290196.80 85.35
Всього 68 983,8 68 429,8 99,20