Заплановано на рік

189,6 тис. грн.

Виконано за рік

-98,8 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Надання пільгового довгострокового кредиту 207,3 207,3 100,00 207278.46 207278.46 100
2 Повернення коштів, наданих для кредитування -17,7 -306,0 1 728,81 -17700.00 -306045.14 1728.81
Всього 189,6 -98,8 -52,11