Групи централізованого господарського обслуговування

Заплановано на рік

115,8 тис. грн.

Виконано за рік

88,4 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 56,8 54,8 96,48 56779.94 54783.60 96.48
2 Оплата послуг (крім комунальних) 38,0 30,8 81,05 37967.00 30783.00 81.05
3 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2,8 2,8 100,00 2849.00 2849.00 100
4 Інші поточні видатки 18,2 0,0 0,00 18231.00 0.00 0
Всього 115,8 88,4 76,34