Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

Заплановано на рік

246,3 тис. грн.

Виконано за рік

229,3 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 80,8 70,1 86,76 80826.18 70050.53 86.76
2 Оплата послуг (крім комунальних) 21,3 18,9 88,73 21333.19 18886.18 88.73
3 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2,4 2,4 100,00 2400.00 2400.00 100
4 Інші поточні видатки 50,8 47,8 94,09 50751.34 47773.26 94.09
5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 91,0 90,2 99,12 91000.00 90177.00 99.12
Всього 246,3 229,3 93,10