Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

Заплановано на рік

21 049,1 тис. грн.

Виконано за рік

20 024,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2 294,4 2 287,0 99,68 2294444.27 2287031.27 99.68
2 Капітальний ремонт інших об'єктів 16 912,3 15 968,8 94,42 16912300.00 15968838.89 94.42
3 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 842,4 1 768,1 95,97 1842361.00 1768087.00 95.97
Всього 21 049,1 20 024,0 95,13