Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Заплановано на рік

4 807,8 тис. грн.

Виконано за рік

4 449,2 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 295,9 1 192,8 92,04 1295850.62 1192765.37 92.04
2 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 6,2 6,2 100,00 6233.76 6233.76 100
3 Продукти харчування 468,0 468,0 100,00 467977.13 467977.13 100
4 Оплата послуг (крім комунальних) 51,2 69,3 135,35 51192.24 69285.68 135.35
5 Оплата електроенергії 69,3 25,8 37,23 69340.36 25798.69 37.23
6 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2,7 2,7 100,00 2746.00 2746.00 100
7 Інші поточні видатки 30,4 22,7 74,67 30368.87 22723.32 74.67
8 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1 372,4 1 371,5 99,93 1372449.00 1371473.00 99.93
9 Капітальний ремонт інших об'єктів 1 511,7 1 290,2 85,35 1511660.00 1290196.80 85.35
Всього 4 807,8 4 449,2 92,54