Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми

Заплановано на рік

51 838,1 тис. грн.

Виконано за рік

48 607,0 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 823,5 749,9 91,06 823484.59 749893.51 91.06
2 Нарахування на оплату праці 181,8 166,8 91,75 181774.82 166752.66 91.75
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 10 007,9 9 766,7 97,59 10007893.33 9766747.69 97.59
4 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 251,2 224,4 89,33 251198.95 224421.89 89.33
5 Продукти харчування 23 378,8 22 267,6 95,25 23378773.84 22267584.34 95.25
6 Оплата послуг (крім комунальних) 669,1 462,9 69,18 669128.82 462936.76 69.18
7 Видатки на відрядження 3,9 3,9 100,00 3860.25 3860.25 100
8 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 21,8 16,8 77,06 21800.00 16763.00 77.06
9 Інші поточні видатки 142,7 87,0 60,97 142680.12 87024.08 60.97
10 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 5 172,3 5 126,1 99,11 5172319.09 5126103.02 99.11
11 Капітальний ремонт інших об`єктів 11 185,2 9 735,0 87,03 11185204.00 9734959.23 87.03
Всього 51 838,1 48 607,0 93,77