Витрати бюджету на 2016 рік

Заплановано на рік

730 357,9 тис. грн.

Виконано за рік

558 099,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 21 508,2 15 989,7 74,34 21508249.18 15989719.58 74.34
2 Освіта 124 960,0 117 468,2 94,00 124959955.96 117468178.04 94
3 Охорона здоров'я 123 098,0 82 061,2 66,66 123098035.94 82061238.05 66.66
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 4 215,6 4 163,0 98,75 4215574.58 4162987.46 98.75
5 Житлово-комунальне господарство 79 034,5 65 309,9 82,63 79034527.27 65309863.58 82.63
6 Культура і мистецтво 42 986,9 42 105,1 97,95 42986925.21 42105111.32 97.95
9 Будівництво 78 453,2 61 170,9 77,97 78453169.27 61170864.17 77.97
10 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 2 108,9 1 701,5 80,68 2108900.00 1701466.88 80.68
11 Транспорт, дорожнє господарство, телекомунікації 51 004,5 34 533,4 67,71 51004502.00 34533402.13 67.71
12 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю 58 261,0 15 386,9 26,41 58260962.13 15386925.80 26.41
13 Охорона навколишнього природного середовища 67 668,2 43 633,0 64,48 67668200.00 43633008.57 64.48
14 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 38,0 34,6 91,05 38000.00 34580.00 91.05
15 Цільові фонди 12 517,8 10 489,8 83,80 12517833.93 10489752.98 83.8
16 Видатки, не віднесені до основних груп 64 313,5 64 150,9 99,75 64313503.40 64150895.68 99.75
17 Кредитування 189,6 -98,8 -52,11 189578.46 -98766.68 -52.11
Всього 730 357,9 558 099,2 76,41