Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти

Заплановано на рік

20 443,7 тис. грн.

Виконано за рік

20 431,6 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 15 305,6 15 305,6 100,00 15305611.00 15305608.95 100
2 Нарахування на оплату праці 3 394,1 3 393,5 99,98 3394134.00 3393527.40 99.98
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 302,2 302,2 100,00 302212.00 302209.74 100
4 Оплата послуг (крім комунальних) 446,2 445,9 99,93 446155.00 445890.39 99.93
5 Видатки на відрядження 35,1 33,5 95,44 35051.00 33540.07 95.44
6 Оплата теплопостачання 703,6 703,4 99,97 703607.00 703368.94 99.97
7 Оплата водопостачання та водовідведення 14,9 14,6 97,99 14874.00 14600.40 97.99
8 Оплата електроенергії 219,4 211,0 96,17 219433.00 210980.19 96.17
9 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 22,7 21,9 96,48 22653.00 21900.00 96.48
Всього 20 443,7 20 431,6 99,94