Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти

Заплановано на рік

31 551,9 тис. грн.

Виконано за рік

31 353,2 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 5 084,9 5 079,0 99,88 5084914.00 5079026.09 99.88
2 Нарахування на оплату праці 1 133,3 1 133,3 100,00 1133329.00 1133325.46 100
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 6 581,4 6 579,3 99,97 6581434.00 6579328.16 99.97
4 Оплата послуг (крім комунальних) 17 719,7 17 574,9 99,18 17719704.00 17574883.50 99.18
5 Видатки на відрядження 37,5 30,6 81,60 37466.41 30599.04 81.6
6 Оплата теплопостачання 137,4 129,6 94,32 137397.00 129554.73 94.32
7 Оплата водопостачання та водовідведення 4,1 3,6 87,80 4113.00 3559.31 87.8
8 Оплата електроенергії 67,4 64,4 95,55 67365.00 64389.48 95.55
9 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 22,1 18,4 83,26 22134.00 18352.85 83.26
10 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 764,1 740,2 96,87 764080.00 740158.79 96.87
Всього 31 551,9 31 353,2 99,37