Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Заплановано на рік

64 176,0 тис. грн.

Виконано за рік

63 980,6 тис. грн.
Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 37 977,1 37 875,5 99,73 37977088.00 37875542.90 99.73
2 Нарахування на оплату праці 8 400,0 8 383,2 99,80 8400042.00 8383150.74 99.8
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1 391,9 1 391,8 99,99 1391882.00 1391834.80 99.99
4 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 41,6 41,6 100,00 41554.00 41553.16 100
5 Продукти харчування 3 256,0 3 256,0 100,00 3256023.00 3256022.78 100
6 Оплата послуг (крім комунальних) 2 957,6 2 944,3 99,55 2957578.00 2944326.93 99.55
7 Видатки на відрядження 54,6 51,1 93,59 54632.82 51062.91 93.59
8 Оплата теплопостачання 8 212,4 8 188,6 99,71 8212363.00 8188569.34 99.71
9 Оплата водопостачання та водовідведення 81,2 76,3 93,97 81241.00 76314.97 93.97
10 Оплата електроенергії 1 474,9 1 443,6 97,88 1474860.00 1443620.97 97.88
11 Оплата природного газу 313,7 313,7 100,00 313655.00 313655.00 100
12 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 8,0 7,9 98,75 7979.00 7917.59 98.75
13 Інші виплати населенню 6,4 6,4 100,00 6368.00 6366.46 100
14 Інші поточні видатки 0,7 0,7 100,00 706.00 703.13 100
Всього 64 176,0 63 980,6 99,70