Витрати бюджету на 2016 рік

Заплановано на рік

4 654 090,1 тис. грн.

Виконано за рік

4 571 474,9 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 81 051,2 78 987,8 97,45 81051200.00 78987763.49 97.45
2 Освіта 1 343 573,2 1 339 893,5 99,73 1343573207.65 1339893513.94 99.73
3 Охорона здоров'я 662 343,6 657 918,5 99,33 662343586.15 657918523.43 99.33
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 767 913,4 765 594,2 99,70 767913448.82 765594192.21 99.7
5 Житлово-комунальне господарство 223 179,3 218 168,0 97,75 223179349.52 218168041.28 97.75
6 Культура і мистецтво 109 199,3 108 024,4 98,92 109199340.79 108024395.68 98.92
7 Засоби масової інформації 6 795,5 6 795,5 100,00 6795498.33 6795498.32 100
8 Фізична культура і спорт 915,2 816,9 89,26 915208.00 816910.49 89.26
9 Будівництво 586,2 486,2 82,94 586216.00 486216.00 82.94
10 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 160,0 65,6 41,00 160000.00 65629.63 41
11 Транспорт, дорожнє господарство, телекомунікації 512 978,9 482 063,3 93,97 512978857.00 482063273.33 93.97
12 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю 12 400,7 11 308,7 91,19 12400735.06 11308747.14 91.19
14 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 1 994,9 1 743,1 87,38 1994937.00 1743069.26 87.38
16 Видатки, не віднесені до основних груп 930 663,5 899 280,6 96,63 930663493.06 899280575.00 96.63
17 Кредитування 335,0 328,5 98,06 335038.54 328521.54 98.06
Всього 4 654 090,1 4 571 474,9 98,22