Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих

Заплановано на рік

8 279,6 тис. грн.

Виконано за I квартал

1 918,8 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 8 279,6 1 918,8 23,18 8279638.00 1918764.47 23.18
Всього 8 279,6 1 918,8 23,18