Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім'ї

Заплановано на рік

95,7 тис. грн.

Виконано за I квартал

10,5 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 87,8 10,0 11,39 87839.00 10000.00 11.39
2 Оплата послуг (крім комунальних) 7,9 0,5 6,33 7871.00 451.81 6.33
Всього 95,7 10,5 10,97