Соціальний захист та соціальне забезпечення

Заплановано на рік

707 093,5 тис. грн.

Виконано за I квартал

337 193,1 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Пільги ветеранам війни та ін.на житлово-комун.посл. 101 985,3 24 732,5 24,25 101985300.00 24732517.03 24.25
2 Пільги ветеранам війни, та інш. на придб.тв.палива та скрапл.газу 220,0 2,8 1,27 220000.00 2786.54 1.27
3 Пільги ветеранам орг.внутрішніх справ та ін.на житлово-комун. послуги 11 122,0 2 137,4 19,22 11122000.00 2137442.38 19.22
4 Пільги ветеранам орг.внутрішніх справ, та інш. на придб.тв.палива 1,6 0,0 0,00 1550.00 0.00 0
5 Пільги постражд.від Чорноб.катастрофи на житлово-комун.послуги 7 150,0 1 757,1 24,57 7150000.00 1757135.95 24.57
6 Пільги постражд.від Чорноб.катастрофи на придб.тв.палива 11,5 0,0 0,00 11500.00 0.00 0
7 Пільги багатодітн. сім'ям на житлово-комун.послуги 11 000,0 1 779,6 16,18 11000000.00 1779601.70 16.18
8 Пільги багатодітним сім'ям на придб.тв.палива та скрапл.газу 70,7 2,7 3,82 70700.00 2737.32 3.82
9 Субсидії насел.на оплату житлово-комун.послуг 443 064,0 209 202,5 47,22 443064000.00 209202549.09 47.22
10 Субсидії насел. на придб.тв.палива і скрапл.газу 669,2 65,5 9,79 669150.00 65481.20 9.79
11 Інші видатки на соціальний захист населення 101 296,4 90 788,8 89,63 101296449.00 90788847.31 89.63
12 Заклади, що надають соцпослуги дітям у СЖО 10 427,4 1 575,2 15,11 10427365.00 1575218.30 15.11
13 Інші програми соціального захисту дітей 263,3 9,3 3,53 263250.00 9325.32 3.53
14 Утримання центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 5 051,5 1 046,1 20,71 5051484.46 1046066.23 20.71
15 Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 122,5 2,0 1,63 122470.00 2000.00 1.63
16 Соцпрограми і заходи з гендерної політики 18,5 16,0 86,49 18500.00 16000.00 86.49
17 Інші видатки 239,0 71,7 30,00 239000.00 71700.00 30
18 Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім`ї 95,7 10,5 10,97 95710.00 10451.81 10.97
19 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей 15,8 0,0 0,00 15750.00 0.00 0
20 Пільги населенню (крім ветеранів війни і праці...) на ЖКП та природний газ 4 294,5 1 494,1 34,79 4294461.00 1494123.30 34.79
21 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 1 006,8 344,6 34,23 1006750.00 344618.96 34.23
22 Інші установи та заклади 8 968,1 2 154,5 24,02 8968108.25 2154459.63 24.02
Всього 707 093,5 337 193,1 47,69