Видатки, не віднесені до основних груп

Заплановано на рік

908 049,8 тис. грн.

Виконано за I квартал

230 043,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Резервний фонд 24 747,5 0,0 0,00 24747476.00 0.00 0
2 Реверсна дотація 154 738,0 38 684,4 25,00 154738000.00 38684400.00 25
3 Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів 5 093,1 5 093,1 100,00 5093147.51 5093147.51 100
4 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 40 500,0 20 198,4 49,87 40500000.00 20198440.00 49.87
5 Інші видатки 5 112,8 1 049,0 20,52 5112849.00 1048974.43 20.52
6 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земель... 99,9 0,0 0,00 99900.00 0.00 0
7 Витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконс... 32,5 0,0 0,00 32539.00 0.00 0
8 Інші додаткові дотації 56 615,7 15 016,1 26,52 56615690.00 15016100.00 26.52
9 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитин 606 960,1 143 059,3 23,57 606960100.00 143059309.33 23.57
10 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених б 8 279,6 1 918,8 23,18 8279638.00 1918764.47 23.18
11 Інші субвенції 100,0 0,0 0,00 100000.00 0.00 0
12 Проведення виборів 711,8 632,8 88,90 711780.00 632787.21 88.9
13 Субвенція з державного бюджету на проведення виборів 5 058,7 4 391,3 86,81 5058720.00 4391300.11 86.81
Всього 908 049,8 230 043,2 25,33