Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Заплановано на рік

2 032,9 тис. грн.

Виконано за I квартал

254,9 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 161,0 0,0 0,00 161000.00 0.00 0
2 Заходи з організації рятування на водах 1 871,9 254,9 13,62 1871937.00 254925.02 13.62
Всього 2 032,9 254,9 12,54