Заплановано на рік

129 649,2 тис. грн.

Виконано за I квартал

16 286,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Капітальні вкладення 126 936,0 16 286,2 12,83 126936000.00 16286196.38 12.83
2 Розробка схем та проектних рішень масового застосування 2 713,2 0,0 0,00 2713200.00 0.00 0
Всього 129 649,2 16 286,2 12,56