Засоби масової інформації

Заплановано на рік

6 778,7 тис. грн.

Виконано за I квартал

1 307,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Телебачення і радіомовлення 6 134,5 987,8 16,10 6134500.00 987775.53 16.1
2 Періодичні видання (газети та журнали) 644,2 319,2 49,55 644160.00 319218.56 49.55
Всього 6 778,7 1 307,0 19,28