Державне управління (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

94 757,5 тис. грн.

Виконано за I квартал

14 683,6 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 46 376,1 8 099,3 17,46 46376111 8099331.09 17.46
2 Нарахування на оплату праці 10 191,3 1 809,7 17,76 10191312 1809684.98 17.76
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 492,3 136,8 3,92 3492304.5 136831.26 3.92
4 Оплата послуг (крім комунальних) 18 505,4 3 028,8 16,37 18505430 3028766.35 16.37
5 Видатки на відрядження 289,2 27,4 9,47 289160 27357.72 9.47
6 Оплата теплопостачання 3 302,2 1 330,1 40,28 3302235 1330110.01 40.28
7 Оплата водопостачання та водовідведення 73,9 10,8 14,61 73906 10829.07 14.61
8 Оплата електроенергії 1 012,3 197,1 19,47 1012256 197104.17 19.47
9 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 66,6 0,0 0,00 66596 0 0
10 Інші виплати населенню 92,0 0,0 0,00 92000 0 0
11 Інші поточні видатки 706,7 31,9 4,51 706724.5 31896.25 4.51
12 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 6 942,0 7,4 0,11 6942040 7360 0.11
13 Капітальний ремонт інших об`єктів 3 707,4 4,3 0,12 3707431 4337 0.12
Всього 94 757,5 14 683,6 15,50
 Завантажити в Excel