Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій

Заплановано на рік

1 024,7 тис. грн.

Виконано за I квартал

0,0 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 1 024,7 0,0 0,00 1024700.00 0.00 0
Всього 1 024,7 0,0 0,00