Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Заплановано на рік

0,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

0,0 тис. грн.