Центри здоров`я і заходи у сфері санітарної освіти

Заплановано на рік

5 830,8 тис. грн.

Виконано за I квартал

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 792,0 0,0 0,00 792000.00 0.00 0
2 Капітальний ремонт інших об`єктів 5 038,8 0,0 0,00 5038800.00 0.00 0
Всього 5 830,8 0,0 0,00