Заплановано на рік

118,4 тис. грн.

Виконано за I квартал

39,6 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 29,4 2,4 8,16 29441.00 2359.79 8.16
2 Оплата послуг (крім комунальних) 34,8 3,6 10,34 34750.00 3577.58 10.34
3 Видатки на відрядження 9,4 0,7 7,45 9396.00 665.00 7.45
4 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2,6 0,8 30,77 2600.00 812.40 30.77
5 Інші поточні видатки 5,0 1,0 20,00 5008.00 1015.48 20
6 Капітальний ремонт інших об`єктів 37,2 31,2 83,87 37200.00 31157.36 83.87
Всього 118,4 39,6 33,45