Видатки на заходи, передбачені державними і місцевими програмами розвитку культури і мистецтва

Заплановано на рік

10,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

0,0 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 10,0 0,0 0,00 10000.00 0.00 0
Всього 10,0 0,0 0,00