Державне управління (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

11 127,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

72,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 286,4 39,2 13,69 286366 39210.02 13.69
2 Нарахування на оплату праці 51,6 7,2 13,95 51568 7152.35 13.95
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 125,6 7,7 6,13 125639.5 7736.7 6.13
4 Оплата послуг (крім комунальних) 9,7 5,8 59,79 9727 5757 59.79
5 Видатки на відрядження 0,0 0,0 0,00 0 0 0
6 Оплата теплопостачання 0,0 0,0 0,00 0 0 0
7 Оплата водопостачання та водовідведення 0,0 0,0 0,00 0 0 0
8 Оплата електроенергії 0,0 0,0 0,00 0 0 0
9 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 0,0 0,0 0,00 0 0 0
10 Інші виплати населенню 0,0 0,0 0,00 0 0 0
11 Інші поточні видатки 4,3 0,6 13,95 4272.5 606.46 13.95
12 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 6 942,0 7,4 0,11 6942040 7360 0.11
13 Капітальний ремонт інших об`єктів 3 707,4 4,3 0,12 3707431 4337 0.12
Всього 11 127,0 72,2 0,65
 Завантажити в Excel