Витрати бюджету на 2016 рік

Заплановано на рік

579 310,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

93 857,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 11 127,0 72,2 0,65 11127044.00 72159.53 0.65
2 Освіта 94 155,0 20 016,8 21,26 94154965.78 20016784.37 21.26
3 Охорона здоров'я 126 811,7 10 942,4 8,63 126811723.95 10942437.01 8.63
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 3 893,4 382,0 9,81 3893391.25 381953.51 9.81
5 Житлово-комунальне господарство 57 179,0 3 920,5 6,86 57179033.88 3920501.91 6.86
6 Культура і мистецтво 14 537,6 2 749,4 18,91 14537557.07 2749367.58 18.91
9 Будівництво 129 049,2 16 286,2 12,62 129049200.00 16286196.38 12.62
10 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство 47,9 0,0 0,00 47900.00 0.00 0
11 Транспорт, дорожнє господарство, телекомунікації 18 467,4 8 130,8 44,03 18467400.00 8130833.02 44.03
12 Інші послуги, пов`язані з економічною діяльністю 11 021,4 21,9 0,20 11021400.00 21920.00 0.2
13 Охорона навколишнього природного середовища 65 268,2 5 692,7 8,72 65268200.00 5692708.19 8.72
15 Цільові фонди 7 459,0 30,2 0,40 7458965.93 30209.00 0.4
16 Видатки, не віднесені до основних груп 40 103,6 25 857,1 64,48 40103607.51 25857051.14 64.48
17 Кредитування 189,6 -244,6 -129,01 189578.46 -244647.20 -129.01
Всього 579 310,0 93 857,5 16,20