Заплановано на рік

251,1 тис. грн.

Виконано за I квартал

0,0 тис. грн.

 Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Оплата послуг (крім комунальних) 6,0 0,0 0,00 5996.00 0.00 0
2 Інші поточні видатки 245,1 0,0 0,00 245076.00 0.00 0
Всього 251,1 0,0 0,00