Державне управління (за кодами КЕКВ)

Заплановано на рік

83 630,5 тис. грн.

Виконано за I квартал

14 611,4 тис. грн.Назва Заплановано на рік
тис. грн.
Виконано
тис. грн.
% виконання
1 Заробітна плата 46 089,7 8 060,1 17,49 46089745 8060121.07 17.49
2 Нарахування на оплату праці 10 139,7 1 802,5 17,78 10139744 1802532.63 17.78
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 366,7 129,1 3,83 3366665 129094.56 3.83
4 Оплата послуг (крім комунальних) 18 495,7 3 023,0 16,34 18495703 3023009.35 16.34
5 Видатки на відрядження 289,2 27,4 9,47 289160 27357.72 9.47
6 Оплата теплопостачання 3 302,2 1 330,1 40,28 3302235 1330110.01 40.28
7 Оплата водопостачання та водовідведення 73,9 10,8 14,61 73906 10829.07 14.61
8 Оплата електроенергії 1 012,3 197,1 19,47 1012256 197104.17 19.47
9 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 66,6 0,0 0,00 66596 0 0
10 Інші виплати населенню 92,0 0,0 0,00 92000 0 0
11 Інші поточні видатки 702,5 31,3 4,46 702452 31289.79 4.46
12 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,0 0,0 0,00 0 0 0
13 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
Всього 83 630,5 14 611,4 17,47
 Завантажити в Excel