Витрати бюджету на 2016 рік

Заплановано на рік

4 149 217,8 тис. грн.

Виконано за I квартал

1 132 216,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Заробітна плата 1 169 184,4 220 442,8 18,85 1169184378.36 220442755.14 18.85
2 Нарахування на оплату праці 256 903,5 48 856,4 19,02 256903488.68 48856425.08 19.02
3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 18 859,9 5 652,7 29,97 18859910 5652685.08 29.97
4 Медикаменти та перев`язувальні матеріали 35 408,6 6 148,5 17,36 35408595.56 6148492.92 17.36
5 Продукти харчування 123 190,6 28 749,0 23,34 123190611 28749012.83 23.34
6 Оплата послуг (крім комунальних) 364 856,5 38 134,7 10,45 364856526.71 38134656.83 10.45
7 Видатки на відрядження 1 056,5 152,0 14,39 1056529 152019.59 14.39
8 Оплата теплопостачання 251 107,7 138 182,4 55,03 251107680.59 138182358.86 55.03
9 Оплата водопостачання та водовідведення 8 775,8 2 078,5 23,68 8775822 2078543.96 23.68
10 Оплата електроенергії 65 733,2 19 839,1 30,18 65733196 19839147.42 30.18
11 Оплата природного газу 5 645,3 978,4 17,33 5645283 978436.43 17.33
12 Оплата інших енергоносіїв 616,7 117,2 19,00 616731 117208 19
13 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 0,0 0,0 0,00 0 0 0
14 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 1 561,8 772,1 49,44 1561838 772080.21 49.44
15 Надання пільгового довгострокового кредиту 335,0 0,0 0,00 335038.54 0 0
16 Повернення коштів, наданих для кредитування 0,0 0,0 0,00 0 0 0
17 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 259 201,8 73 531,5 28,37 259201781 73531541.92 28.37
18 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 840 241,6 203 268,3 24,19 840241588 203268313.91 24.19
19 Виплата пенсій і допомоги 2 361,1 836,7 35,44 2361096 836709.49 35.44
20 Стипендії 18 519,7 7 905,0 42,68 18519668 7905026.29 42.68
21 Інші виплати населенню 699 427,0 336 388,0 48,09 699426993 336388030.49 48.09
22 Інші поточні видатки 1 483,6 182,9 12,33 1483576.75 182890.3 12.33
23 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,0 0,0 0,00 0 0 0
24 Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
25 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 0,0 0,0 0,00 0 0 0
26 Капітальний ремонт інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
27 Реконструкція та реставрація інших об`єктів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
28 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 0,0 0,0 0,00 0 0 0
29 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 0,0 0,0 0,00 0 0 0
30 Капітальні трансферти населенню 0,0 0,0 0,00 0 0 0
31 Нерозподілені видатки 24 747,5 0,0 0,00 24747476 0 0
Всього 4 149 217,8 1 132 216,3 27,29
 Завантажити в Excel