Витрати бюджету на 2021 рік

Заплановано на рік

7 909 158,0 тис. грн.

Виконано за I квартал

1 741 365,6 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 558 685,4 144 834,8 25,92 558685361.66 144834813.58 25.92
2 Освіта 3 243 685,9 804 581,4 24,80 3243685890.50 804581410.57 24.8
3 Охорона здоров'я 209 426,6 78 589,6 37,53 209426566.00 78589618.63 37.53
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 619 820,9 93 761,6 15,13 619820851.40 93761555.30 15.13
5 Культура і мистецтво 146 766,5 33 568,7 22,87 146766485.80 33568666.52 22.87
6 Фізична культура і спорт 143 970,1 37 375,5 25,96 143970089.55 37375472.92 25.96
7 Житлово-комунальне господарство 458 109,1 108 242,5 23,63 458109127.06 108242472.32 23.63
8 Економічна діяльність 1 881 052,6 318 443,9 16,93 1881052625.80 318443875.17 16.93
9 Інша діяльність 162 786,1 5 607,6 3,44 162786099.00 5607571.60 3.44
10 Міжбюджетні трансферти 484 494,9 116 397,6 24,02 484494946.00 116397600.00 24.02
11 Кредитування бюджету 360,0 -37,5 -10,42 360000.00 -37500.00 -10.42
Всього 7 909 158,0 1 741 365,6 22,02