Витрати бюджету на 2020 рік

Заплановано на рік

7 960 025,5 тис. грн.

Виконано за рік

6 920 566,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Державне управління 521 756,1 512 584,1 98,24 521756077.66 512584136.17 98.24
2 Освіта 2 830 958,8 2 653 781,8 93,74 2830958760.30 2653781820.28 93.74
3 Охорона здоров'я 625 637,4 594 488,3 95,02 625637369.00 594488336.52 95.02
4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 555 436,8 520 204,5 93,66 555436774.04 520204460.79 93.66
5 Культура і мистецтво 135 140,3 116 323,2 86,08 135140280.77 116323235.78 86.08
6 Фізична культура і спорт 129 564,8 114 111,1 88,07 129564825.71 114111074.82 88.07
7 Житлово-комунальне господарство 545 824,2 422 015,1 77,32 545824168.25 422015055.64 77.32
8 Економічна діяльність 2 143 522,9 1 532 292,5 71,48 2143522915.78 1532292463.18 71.48
9 Інша діяльність 121 982,6 106 014,7 86,91 121982604.00 106014695.41 86.91
10 Міжбюджетні трансферти 349 423,3 348 019,3 99,60 349423299.00 348019332.38 99.6
11 Кредитування бюджету 778,4 731,6 93,99 778442.00 731600.00 93.99
Всього 7 960 025,5 6 920 566,2 86,94