Заплановано на рік

1 281 348,6 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

942 304,8 тис. грн.

 


Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Субвенції 1 172 367,2 856 461,8 73,05 1172367200.00 856461799.00 73.05
2 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 108 981,4 85 843,0 78,77 108981448.68 85842992.54 78.77
Всього 1 281 348,6 942 304,8 73,54