Надходження бюджету на 2021 рік

Заплановано на рік

7 503 717,0 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

5 367 096,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 6 160 103,0 4 360 857,3 70,79 6160103000.00 4360857256.01 70.79
2 Неподаткові надходження 62 265,4 63 931,9 102,68 62265377.00 63931862.18 102.68
3 Доходи від операцій з капіталом 0,0 2,3 0,0 0.00 2327.55 0
4 Офіційні трансферти 1 281 348,6 942 304,8 73,54 1281348648.68 942304791.54 73.54
Всього 7 503 717,0 5 367 096,2 71,53