Надходження бюджету на 2021 рік

Заплановано на рік

7 664 064,6 тис. грн.

Виконано за I півріччя

3 742 304,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 6 242 987,0 2 923 414,3 46,83 6242987000.00 2923414347.09 46.83
2 Неподаткові надходження 153 680,1 111 417,4 72,5 153680062.36 111417403.64 72.5
3 Доходи від операцій з капіталом 7 167,4 4 163,5 58,09 7167430.00 4163498.58 58.09
4 Офіційні трансферти 1 186 330,5 686 251,1 57,85 1186330469.00 686251139.00 57.85
5 Цільові фонди   19 106,7 17 057,8 89,28 19106678.00 17057795.73 89.28
6 Місцеві запозичення до бюджету розвитку 54 793,0 0,0 0,0 54793000.00 0.00 0
Всього 7 664 064,6 3 742 304,2 48,83