Надходження бюджету на 2021 рік

Заплановано на рік

7 629 770,7 тис. грн.

Виконано за I квартал

1 770 878,2 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 6 242 987,0 1 471 924,3 23,58 6242987000.00 1471924328.99 23.58
2 Неподаткові надходження 149 694,7 49 439,3 33,03 149694709.88 49439300.63 33.03
3 Доходи від операцій з капіталом 7 167,4 2 395,8 33,43 7167430.00 2395779.75 33.43
4 Офіційні трансферти 1 156 021,9 246 298,7 21,31 1156021869.00 246298696.00 21.31
5 Цільові фонди   19 106,7 820,1 4,29 19106678.00 820063.35 4.29
6 Місцеві запозичення до бюджету розвитку 54 793,0 0,0 0,0 54793000.00 0.00 0
Всього 7 629 770,7 1 770 878,2 23,21