Надходження бюджету на 2021 рік

Заплановано на рік

251 380,4 тис. грн.

Виконано за I квартал

55 651,9 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 59 900,0 14 752,1 24,63 59900000.00 14752129.74 24.63
2 Неподаткові надходження 110 413,3 37 684,7 34,13 110413332.88 37684651.33 34.13
3 Доходи від операцій з капіталом 7 167,4 2 395,0 33,42 7167430.00 2395044.75 33.42
4 Цільові фонди   19 106,7 820,1 4,29 19106678.00 820063.35 4.29
5 Місцеві запозичення до бюджету розвитку 54 793,0 0,0 0,0 54793000.00 0.00 0
Всього 251 380,4 55 651,9 22,14