Надходження бюджету на 2019 рік

Заплановано на рік

7 782 058,1 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

6 006 254,5 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 5 055 404,0 3 912 850,2 77,4 5055404026.00 3912850179.83 77.4
2 Неподаткові надходження 294 072,0 215 933,5 73,43 294072002.00 215933457.01 73.43
3 Доходи від операцій з капіталом 4 120,0 4 182,7 101,52 4120000.00 4182691.57 101.52
4 Офіційні трансферти 2 407 848,7 1 863 081,0 77,38 2407848733.00 1863080993.58 77.38
5 Цільові фонди   14 010,5 10 207,2 72,85 14010516.00 10207174.59 72.85
6 Місцеві запозичення до бюджету розвитку 6 602,8 0,0 0,0 6602838.00 0.00 0
Всього 7 782 058,1 6 006 254,5 77,18