Доходи бюджету на 2018 рік

Заплановано на рік

7 329 778,8 тис. грн.

Виконано за рік

7 261 217,7 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 3 831 325,7 3 757 032,1 98,06 3831325672.00 3757032128.39 98.06
2 Неподаткові надходження 266 354,5 278 093,8 104,41 266354526.13 278093835.95 104.41
3 Доходи від операцій з капіталом 8 164,0 8 726,1 106,89 8164000.00 8726147.46 106.89
4 Офіційні трансферти 3 199 252,1 3 174 012,7 99,21 3199252143.42 3174012659.13 99.21
5 Цільові фонди   24 682,5 43 353,0 175,64 24682501.00 43352963.44 175.64
Всього 7 329 778,8 7 261 217,7 99,06