Доходи бюджету на 2018 рік

Заплановано на рік

7 346 664,0 тис. грн.

Виконано за 9 місяців

5 494 510,3 тис. грн.Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Податкові надходження 3 831 675,7 2 810 961,9 73,36 3831675672.00 2810961922.91 73.36
2 Неподаткові надходження 238 590,4 200 133,7 83,88 238590392.21 200133685.57 83.88
3 Доходи від операцій з капіталом 8 164,0 8 557,5 104,82 8164000.00 8557498.34 104.82
4 Офіційні трансферти 3 245 098,4 2 462 193,8 75,87 3245098389.22 2462193804.65 75.87
5 Цільові фонди   23 135,6 12 663,4 54,74 23135586.00 12663366.61 54.74
Всього 7 346 664,0 5 494 510,3 74,79