Доходи від операцій з капіталом

Заплановано на рік

2 864,0 тис. грн.

Виконано за I півріччя

6 663,8 тис. грн.

 


Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Надходження від продажу основного капіталу   2 044,0 5 678,5 277,81 2044000.00 5678538.56 277.81
2 Кошти від продажу землі 820,0 985,2 120,15 820000.00 985219.00 120.15
Всього 2 864,0 6 663,8 232,67