Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

Заплановано на рік

896,9 тис. грн.

Виконано за рік

1 414,2 тис. грн.

 


Назва Заплановано на рік тис. грн. Виконано тис. грн. % виконання
1 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств 896,9 1 414,2 157,68 896900.00 1414226.00 157.68
Всього 896,9 1 414,2 157,68